Наші контакти

Na Jarově 4, 130 00, Praha 3, Czech Republic

Телефон: +420 608 363 519
Факс: +420 266 026 243
E-mail: info@bioenzym.com
Скайп: bioenzym

Словник термінів

Аерація (з грецької. "повітря") - природне або штучне провітрювання, насичення різних середовищ повітрям, киснем для окиснення органічних речовин, що втримуються в них. Також аерацією називають введення повітря в біологічні фільтри для прискорення очищення стічних вод.

Аеробниі організми, аероби - в біології живі організми, яким потрібен кисень (звичайно розчинений у воді) для ефективного вивільнення енергії з продуктів харчування, наприклад глюкози. Це майже всі живі організми (рослини і тварини) за винятком деяких бактерій.

Аеротенк(від аеро… і англ. tank- резервуар) - резервуар для очищення стічних вод від органічних забруднень шляхом окиснення їх мікроорганізмами, що перебувають у шарі активного мулу.

Активний мул - скупчення великої кількості мікроорганізмів,які в процесі біологічного очищення стічних вод руйнують органічні сполуки, що втримуються у воді розчинені, видаляють тонкі суспензії й хвороботворні бактерії,значно прискорюють процес окиснення й очищення стічних вод.

Анаеробні організми, анаероби - організми, здатні жити без атмосферного кисню, до них відносяться деякі види бактерій, дріжджів, найпростіших, червів. Енергію для життєдіяльності отримують, окисляючи органічні, рідше неорганічні речовини без участі вільного кисню, або використовуючи енергію світла.

Біологічне очищення стічних вод - метод видалення небажаних речовин і мікроорганізмів з побутових і промислових стічних вод, заснований на здатності мікроорганізмів до руйнування забруднювачів органічного походження.

Біофільтр - споруда для штучного біологічного очищення стічних вод, у вигляді басейну (із дренажем на днище ), завантаженого грубозернистим фільтруючим матеріалом (шлаки, гравій, керамзит і т.п. ). Стічна вода, проходячи через фільтруючий матеріал, утворює на його поверхні біологічну плівку зі скупчень мікроорганізмів, що руйнують органічні речовини стічних вод.

Гній - органічне добриво із твердих і частково рідких екскрементів тварин звичайно в суміші з підстилковим (солома, торф) матеріалом. Застосовують на різних ґрунтах (особливо ефективний у Нечорноземній зоні) під різні сільськогосподарські культури (найбільш чуйні картопля, коноплі, кукурудза, цукровий буряк і ін.). Містить азот, фосфор, калій, кальцій, магній. Використовується також для готування теплично-парникових ґрунтових сумішах, у компостах і як біопаливо.

Гумус(від лат. humus - земля, ґрунт,перегній) - складова частина ґрунту, утворена з перегнилих рослинних і тваринних решток внаслідок життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів.

Жир - масляниста, нерозчинна у воді речовина, що входить до складу організму людини, тварин й рослин.

Жировловлювач ( жироловка ) - проточний резервуар для видалення і затримання зі стічних вод жирів, мінеральних масел, нафти, що утруднюють роботу біологічних очисних споруд та заважають самоочищенню водойм.

Каналізація - система труб, підземних каналів та інших санітарно-технічних споруд для видалення та обробки стічних вод.

Каталізатор - речовина, яка змінює швидкість хімічних реакцій, а сама після реакції залишається хімічно незмінною і в тій же кількості, що й до реакції.
Каталізаторами можуть бути різні речовини і в різному агрегатному стані (твердому, рідкому і газоподібному). Каталізатори, що прискорюють реакції (в сотні і навіть тисячі разів) називаються позитивними. Ті ж, що уповільнюють реакції, називають негативними. Саме явище зміни швидкості хімічної реакції під впливом каталізатора називають каталізом, а реакції, що відбуваються під впливом каталізатора — каталітичними.

Компост - органічне добриво, що складається з суміші землі, торфу, мінеральних речовин з фекаліями та гноєм рослинного і тваринного походження.

Ліпаза – розчинний у воді фермент, який міститься у тваринних і рослинних організмах та забезпечує гідроліз і синтез жирів.

Помийна яма - ємність або басейн для згромадження стічної води від миття посуду з залишками їжі, рештками продуктів і т. ін.

Септик – (з грецької septikos – гнилосний), ємність або басейн у системі каналізаційної мережі для очищення невеликої кількості (до 25 м3/на добу) побутовіх стічних вод.

Фекалії – кал, випорожнення, екскременти, суміш твердих і рідких екскрементів людини, що йде на угноєння.

Ферменти ( ензими ) — органічні каталізатори білкової, або РНКової природи, що становлять окремий клас білків. Ферменти каталізують більшість хімічних реакцій, що відбуваються в живих організмах. Ферменти можуть мати від одного до кількох поліпептидних ланцюгів. Кожен з ферментів має один, або більше активних центрів які визначають специфічність хімічної реакції, що каталізується даним ферментами. Крім ативного центру деякі ферменти мають алостеричний центр який регулює роботу активного центру. Ферменти РНКової природи називаються рибозими і вважаються первісною формою ферментів, які були замінені білковими ферментами в процесі еволюції.

Опитування

Про нашу продукцiю ви дiзнались з: