Наші контакти

Na Jarově 4, 130 00, Praha 3, Czech Republic

Телефон: +420 608 363 519
Факс: +420 266 026 243
E-mail: info@bioenzym.com
Скайп: bioenzym

ПРОТОКОЛ про авторизоване вимірювання емісії. РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

6. РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

Звіт за наслідками вимірювання концентрації і масових струмів аміаку (NH3) в цеху № 8В – відгодівля поросят від 02. 10. 1997 р.

Результати вимірювань внесені до двох таблиці.

Таблиця I і II містить арифметичне відношення концентрації відстежуваної забруднюючої речовини і масовий струм у вологому газі за нормальних термодинамічних умов (101 325 Па, 0°C), окрема концентрація у вимірюваних місцях M1, M2, M3 (цех 8В), М4 (цех 10А 1) і стандартним відхиленням. Далі вказаний місцевий емісійний чинник, який виражає емісію забруднюючої речовини (NH3) в кг на тварину в рік.

Величина эмиссионного фактора загрязняющего вещества служит для расчета годовой эмиссии загрязняющего вещества из измеряемого источника и расчета размера платежей за загрязнение атмосферы измеряемым источником /7/.

Примітка:

1) Місцевий емісійний чинник – це сума параметрів всіх працюючих вентиляторів VN (м3.ч-1) помножена на середню концентрацію СN (кг.м-3), розділені на кількість тварин (шт.тварин), помножені на кількість годин в день (24 години) і кількість днів в році (365 днів).

Всі розрахунки були проведені з не закругленими числами. Округлення величин в таблицях результатів було проведене згідно статистичним правилам.

Використана методика вимірювання була вибрана так, щоб з її допомогою можна було визначити концентрацію забруднюючих речовин на рівні 10 % емісійного ліміту.

ТАБЛИЦЯ I
вигодування поросят – цех № 8B

Масова концентрація
забруднюючих речовин у вологому газі при н.п. (101 325 Па, 0°C) і їх відповідний масовий струм, стандартне відхилення і місцевий емісійний чинник

02. 10. 1997 г.

АТ „ПРАВЕ” м. Раковнік – цех Хмеліштна –
цех № 8B – вигодування поросят

Місто

M 1 – цех № 8B, вентилятор № 2 – зразок 1
M 2 – цех № 8B, вентилятор № 4 – зразок 2
M 3 – цех № 8B, вентилятор № 6 – зразок 3

Речовина

Середня концентрація

Об’ємна кількість

Масовий струм


СN(мг.м-3)

*1)VN3-1)

M (гр.ч-1)

Аміак

2.34 ± 0.12

70830 ± 3542

165.74 ± 16.57

Величини концентрації аміаку окремих відборів

СN(мг.м-3)

Зразок 1

1.57

Зразок 2

1.84

Зразок 3

3.61

Середня величина

2.34

Стандартне відхилення

1.11

*2,3) Місцевий емісійний чинник

M. E. F. [ кг NH3 / тварина / рік]

1.82

*1) VN – об'ємна протока газу всіх працюючих вентиляторів цеха № 8B.
*2) M.E.F. – сума VN всіх працюючих вентиляторів (70830 м3.ч-1 ) помножена на середню концентрацію CN (2,34 . 10-6 кг.м-3), розділена на кількість поросят (797 шт.), помножена на кількість годинника в день (24 годин) і кількість днів в році (365 днів).
*3) M.E.F. не включає зберігання екскрементів.

ТАБЛИЦЯ II
вигодування поросят – цех № 10А 1

Масова концентрація
забруднюючих речовин у вологому газі при н.п. (101 325 Па, 0°C) і їх відповідний масовий струм, стандартне відхилення і місцевий емісійний чинник

02. 10. 1997 г.

АТ „ПРАВЕ” м. Раковнік – цех Хмеліштна
– цех № 8B – вигодування поросят

Місто

M 4 – цех № 10А 1, вентилятор № 2 – зразок 1
M 4 – цех № 10А 1, вентилятор № 2 – зразок 2
M 4 – цех № 10А 1, вентилятор № 2 – зразок 3

Речовина

Середня концентрація

Об’ємна кількість

Масовий струм


СN(мг.м-3)

*1)VN3-1)

M (гр.ч-1)

Аміак

4.32 ± 0.22

26770 ± 1339

115.65 ± 11.57

Величини концентрації аміаку окремих відборів

СN(мг.м-3)

Зразок 1

4.25

Зразок 2

4.46

Зразок 3

4.25

Середня величина

4.32

Стандартне відхилення

0.12

*2,3) Місцевий емісійний чинник

M. E. F. [ кг NH3 / тварина / рік]

3.62


*1) VN – об'ємна протока газу всіх працюючих вентиляторів цеха № 8B.
*2) M.E.F. – сума VN всіх працюючих вентиляторів (70830 м3 . ч-1 ) помножена на середню концентрацію CN (2,34 . 10-6 кг . м-3), розділена на кількість поросят (797 шт.), помножена на кількість годинника в день (24 годин) і кількість днів в році (365 днів).
*3) M.E.F. не включає зберігання екскрементів.

7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

/1/ ЧСН 12 4070 Сепараторне устаткування. Методи вимірювання величин, у дії від 03. 01. 1990 р.

/2/ ЧСН 83 4611 Вимірювання щільних емісій з джерела забруднення атмосфери, у дії від 01. 01. 1983 р.

/3/ ЧСН 83 4711 Вимірювання емісії двоокису сірі, сірчаного ангідриду, сірчаної кислоти і загального змісту двоокису сірі з джерела, що забруднює атмосферу.

/4/ ЧСН 83 4721 Визначення емісії двоокису азоту з джерела, що забруднює атмосферу.

/5/ ЧСН 83 4740 Визначення емісії окислу вуглецю із стаціонарних джерел – остаточний проект.

/6/ Закон 211/94 Св. законів від 15. 11. 1994 р., Про охорону атмосфери від забруднюючих речовин (Закон про атмосферу) - (повна редакція, як випливає з подальших змін і доповнень).

/7/ Закон 212/94 Св. законів від 15. 11. 1994 р., Про державне управління по охороні атмосфери і платежів за її забруднення (повна редакція, як випливає з подальших змін і доповнень).

/8/ Інструкція МОНС № 117/97 Св. законів від 29. 05. 1997 р., яка встановлює також інші умови експлуатації стаціонарних джерел забруднення і захисту атмосфери.

/9/ ІСО 4225, ЧСН 855001 Якість атмосфери – Словник.

/10/ ЧСН 83 4501 Вимірювання емісії з джерел забруднення атмосфери.


8. ВИКОРИСТАНІ ВЕЛИЧИНИ І ПОЗНАЧЕННЯ

Позначення

Величина

Одиниці

c середня масова концентрація забруднюючих речовин в несучому газі за робочих умов мг.м-3
cN середня масова концентрація забруднюючих речовин в несучому газі перерахована для нормальних умов мг.м-3
cSN концентрація забруднюючих речовин в несучому газі перерахована для нормальних умов і для сухого газу мг.м-3
co2 об'ємна концентрація кисню в несучому газі %
cro2 змінна величина концентрації кисню в несучому газі %
crSN середня масова концентрація забруднюючих речовин в несучому газі перерахована для нормальних умов, сухого газу і зміст кисню СrO2 мг.м-3
m маса ізольованих речовин мг
fN фіктивна вологість несучої пари перерахована на сухий газ і нормальних постійних умовах кг.м-3
p статичний тиск газу в зрізі вимірювань Па
Δp відмінність в тиску Па
pa атмосферний тиск повітря в місці вимірювань Па
pN нормальний тиск (pn =101 325 Па) Па
t середня температура газу на зрізі вимірювань °C
ta навколишня температура в місці вимірювань °C
tr температура точки роси в місці вимірювань ° C
v середня швидкість перебігу газу на зрізі вимірювань м.сек.-1
L загальна довжина прямої ділянки трубопроводу м
D внутрішній діаметр трубопроводу кругового перетину на зрізі вимірювань мм
Dc еквівалентний діаметр трубопроводу на зрізі вимірювань мм
M середній масовий струм речовин кг.м-3
S розріз трубопроводу в місці вимірювань м2
T середня термодинамічна температура газу в розрізі трубопроводу K
TN нормальна термодинамічна температура(Tn = 273,15 K) K
V об'ємна протока газу за робочих умов

м3.ч-1

м3.сек. -1

VN об'ємна протока газу перерахована на нормальні постійні умови pN, TN

м3.ч-1

м3.сек-1

VSN об'ємна протока газу перерахована на нормальні постійні умови pN, TN і сухий пар м3 . ч-1
м3.сек. -1
VC об'єм зразка газу перерахований на середнє полягання газу в зрізі вимірювань м3
VcN об'єм зразка газу перерахований на нормальні постійні умови pN, TN м3
VcSN об'єм зразка газу перерахований на нормальні постійні умови pN, TN і сухий пар м3
ρ питома маса газу кг.м-3
ρN питома маса газу перерахована на нормальні постійні умови pN, TN кг.м-3

ЗМІСТ

1. Введення
2. Мета вимірювання
3. Опис устаткування
4. Спосіб вимірювання
5. Проходження вимірювання
6. Результати вимірювання
7. Використана література
8. Використані величини і позначення
9. Перелік таблиць і додатків

Завантажити статтю у форматі PDF (789kB)

 <-Попередня   Наступна-> 
 Повернутись до списку 

Опитування

Про нашу продукцiю ви дiзнались з: