Наші контакти

Na Jarově 4, 130 00, Praha 3, Czech Republic

Телефон: +420 608 363 519
Факс: +420 266 026 243
E-mail: info@bioenzym.com
Скайп: bioenzym

Оцінка тестування біологічних препаратів по очищенню зливних стічних вод

Розробив: Мгр. Петр Вобейда
(Начальник лабораторії)

1. Уведення

Очищення стічних вод відбувається шляхом природного впливу ензимів, речовин, вироблюваних мікроорганізмами. Ензими своєю специфічною дією розщеплюють жири, протеїни, сахаріди й інші речовини органічного походження, що є складовою частиною стічних вод, що створюють її забруднення.

Життєдіяльність ензимів обмежена, тому необхідно в середовище їх постійно додавати. Можливе постійне дозування ізольованих ензимів, як звичайно відбувається у великих каналізаційних цистерн, хоча в невеликих умовах більш вигідно розводити ензими прямо в місці їхнього застосування. Винятковими виробниками ензимів є мікроорганізми - бактерії, цвіль, найпростіші, водорості і т.д. Існує безліч облагороджених штамів здатних виробляти необхідні ензими і мова йде лише про те, щоб забезпечити їм в очисних спорудженнях оптимальні умови.

На практиці найкраще себе показали не вимогливі штами, що виживають і успішно розмножуються в середовищі багатому органічними живильними речовинами. В основному вони поділяються на аеробні й анаеробні, відповідно до вимог по розчиненому кисні.

Значення даних мікроорганізмів дуже велике. Без них не змогла б існувати самоочисна здатність водних струмів, розкладання органічних відходів і кругообіг речовин у природі. Використовуються також септики, старий, досить діючий і абсолютно простий спосіб ліквідації стічних вод.

З цієї причини на нашому ринку з'являються препарати зі спеціально вирощеними штамами мікроорганізмів, придатні для застосування в різних галузях технології відходів.
Метою нашого дослідження було порівняння доступного мікробіологічного препарату, що стосується його впливу на комунальні стічні води, з метою одержання інформації про його застосування в біологічних очисних спорудженнях стічних вод.

2. Методика

Наша методика складається в створенні моделі, що відповідає сьогоденням робітничим умовам. Були створені анаеробні умови, тому що головний ступінь наших очисних споруджень є анаеробний.
Стічна вода була обрана з припливу до септика, до якого відноситься санітарне устаткування і відходи кухні, тобто значне забруднення характерне для стічної води в домашнім господарстві – змивне і жирове навантаження.
Стічна вода була поміщена в закриті резервуари з дозуванням препаратів у кількості, зазначеній виробником у якості оптимального. Відслідковувався класичний водогосподарчий показник BSK5, а також запах і кількість осілих відходів.
Дослідження продовжувалося місяць, а результат зазначений у наступних частинах.

3. Тестуванний препарат BIO-P

Виробником є фірма ТОВ "Bіoprospect s.r.o.", Чеська Республіка. Є одним з цілого ряду препаратів для навколишнього середовища, що випускаються даною фірмою. Іншим зразком була сира стічна вода без дозування.

4. Перелік показників впливу ферментного препарату

Перелік величин забруднення, що відслідковуються, стічної води. Доза 70 гр. на 1 м3.
Тестування BSK-5 (мгр./л), узяття зразків проводились:
8.1. - 358,2
12.9. - 124,7
20.9. - 19,6
26.9. - 18,0
4.1. - 7,8

Важливим показником забруднення води також є кількість седіментних відходів і запах. Тому дані явища оцінювалися при узятті зразка.

08. 09. 95 г. – вода в загальному прозора, без запаху відходів, на дні приблизно 30 см відходів, сильний шар біологічного осаду
20. 09. 95 г. – дуже слабкий фекальний запах,
седиментні відходи на дні 20 см, активний біологічний осад
04. 10. 95 г. – вода прозора, без запаху,
10 см шар відходів, поверхневий біологічний осад на рівні з 50 %

Порівняння:
08. 09. 95 г. – сильний фекальний запах,
відходи зважені і на поверхні
20. 09. 95 г. – сильний фекальний запах,
зважені відходи, слабкий осадовий шар
04. 10. 95 г. – фекальний запах, вода молочно мутна, осілі відходи, 15 см поверхневий шар на поверхні

5. Обговорення

При детальному порівнянні якості очищеної стічної води в наших лабораторних умовах, засіб BІ-P підтвердив свої якості, а саме швидкістю свого впливу з гарним усуненням запаху. Далі необхідно підкреслити , що зазначене дослідження поширюється на класичні зливальні стічні води комунального типу, що не містять у великій кількості речовини, що перешкоджають життя ензимів, тобто дезинфекційні засоби, отрути, важкі метали, і т.д.

Завантажити статтю у форматі PDF (67kB)

 <-Попередня   Наступна-> 
 Повернутись до списку 

Опитування

Про нашу продукцiю ви дiзнались з: