Наші контакти

Na Jarově 4, 130 00, Praha 3, Czech Republic

Телефон: +420 608 363 519
Факс: +420 266 026 243
E-mail: info@bioenzym.com
Скайп: bioenzym

Тестування і практичне застосування біологічних препаратів BІО-P з погляду водного господарства. ЕКСПЕРІМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА.

3.1. Надані біологічні препарати

Відповідно до нашої думки, як домінуючий фактор було необхідно випробувати препарати, які б дозволили прискорити процес очищення стічних вод у невеликих джерел забруднення. Далі ми припускали випробувати біологічні препарати, які б допомогли поліпшити природні процеси біодеградації. Для експериментальних іспитів були надані три вироби: BIO-P1, BIO-P2 и BIО-P3.

BIО-P1
1. Вид: Коричнево-білий сипучий порошок. Розпадається при температурі понад 22°C, p 5,9.
2. Склад: Біологічний продукт, заснований на сухій комбінації природних бактерій, мінералів і ензимів.
3. Використання: Для дозування в септики, ґрунтові фільтри, вигрібні ями, на птахофермах, кошарах, молочних фермах, стайнях і хлівах, при виробництві продуктів харчування, бойнях, готелях.
4. Робота: Безпечний засіб для деградації відходів, що створює вільні токсичні відходи, які менш плавають, з більш низьким біологічним споживанням кисню і зниженим замахом. Очищена вода може бути випущена у підкачувальний резервуар. Бактерії, що утримуються в BІО-P1 безпечні для джерела підземних вод і не знижують яким-небудь образом якість питної води.
5. Небезпека для здоров'я: Відсутня.
6. Збереження: У сухому місці.

BIO-P2 и BIO-P3
1. Вид : Білий порошок, p 5,7.
2. Склад : Суміш ензимів і сухих бактерій.
3. Застосування: Бункери для дозрівання, бойні, переробка риби, великі кухні в ресторанах, готелях, лікарнях, школах з гуртожитками.
4. Робота: Безпечний засіб для запобігання утворення жиру в стічних системах. Запобігає утворенню жиру хоч у сифонах або далі по основній трасі зливальної системи.
5. Небезпека для здоров'я: Не відомо.
6. Збереження: У сухому місці, у закритій судині.
7. Окремі дані: Відсутні.

3.2. Узяття зразків і їхня аналітична обробка

Зразки для контролю відстеження дієвості очищення були узяті вручну, а оцінку впливу процесу ми аналізували звичайними діями:

- BSK5: методом розведення з підготовленою водою з визначенням
кисню електрометричним методом (WTW - 610).
- CHSK: Подвійний хромово-кислий метод із двогодинним кип'ятінням у середовищі
сірчаної кислоти зі зворотним охолодженням при каталізі Aq2SO4 (у звіті позначено як CHSKcr).
- NL: Нерозчинні речовини, зв'язані після фільтрації на GF-фільтрах, висушені при 105 °C.
- pH: Електрометричний метод (Радіометр M26).

3.3. Лабораторні і модельні іспити

Метою лабораторних іспитів була перевірка роботи виробу. Відповідно до інформації виробника біологічні культури за назвою BІО-P добре підходять для очищення зливальної системи (видалення жиру на внутрішніх стінках зливального трубопроводу, затвердіння жиру в збірниках жиру й осадження жиру у вивідних трубопроводах), далі для поліпшення впливу очищення в септичних резервуарах, вигрібних ямах, і т.д.

3.4. Результати аналітичних розборів

Іспит ми проводили в 3-х літрових скляних резервуарах, що були заповнені 2-ма літрами питної води, у воду було додано 5 гр. препарату і 250 мл стічної води з ЦОС м. Прага зі стоку відстійного резервуара. Іспити проводилися паралельно, а саме так, що одна серія зразків була продута повітрям (результати Таблиця № 1, частина А), а друга серія зразків тільки перемішувалася (результати Таблиця № 1, частина Б). Час іспитів – 72 години.

Таблиця № 1 (18. 03. – 21. 03.1994 г.)
Вплив препарату на стічну воду ЦОС

Зразки (часи) А Б
CHSKcr – 1-1
Вхід Вихід Вхід Вихід
Контрольні
10
30
50
72
545
-
-
-
-
235
340
270
220
160
545
-
-
-
-
485
420
360
340
320

Для іспиту і порівняння дії препарату BІ-P ми провели наступні порівняльні іспити з подібними препаратами. Мова йде про вироби: Bіosol, Bіoterra та Boіzon.

Тест ефективності

Як стандарт був використаний препарат, що складається із суміші жирів, протеїнів і крохмалю. 50 гр. змішується з 100 мол киплячої питної води і після остигання (щільна консистенція) додається 20 гр. тестуванного виробу. Приблизно після однієї години ензими і мікроорганізми почнуть усувати масляну субстанцію і протягом 24 годин переведуть її в рідку речовину.
Результати тестів зазначені в Таблиці № 2.

Таблиця № 2. Тест ефективності

Назва
Виробу
Термін скраплення /часів/
12 24 48 72
Стандарт
Biosol
BIO-Р
Bioterra
Boizon
плотна конс.
з 1/2 жид.
з 1/3 жид.
з 1/4 жид.
плотна конс.
плотна конс.
жидка
жидка
1/2 жид.
плотна конс.
плотна конс.
жидка
жидка
жидка
1/2 жид.
плотна конс.
жидка
жидка
жидка
жидка

Для іспиту дієвості препарату по розкладанню органічних матеріалів ми використовували стічну воду із септика ЦОС м. Прага. У септику знаходяться два види бактерій: аеробні, котрі життєво залежать від кисню і чистять стічну воду й анаеробні, яким кисень не потрібний і живуть у шламі в дна. У випадку якщо відходи покриються міцною плівкою (кора), приходить до обрізання доступу повітря і септик перестане чистити. З цієї причини необхідно розчинити органічні речовини, що плавають, і мінералізувати їх у відходи.

Для іспиту ми змішали стічну воду, включаючи нерозчинні речовини в 50-ти літровому резервуарі. 3-х літрові скляні колби були наповнені 2-мя літрами стічної води, і було додано 3 гр. препарату. У препарату Bіoterra було дозовано 10 мл виробу.

Результати іспитів зазначені в Таблиці № 3.

Таблиця № 3 Основні аналітичні показники

Виробок Вхід Вихід 21 день
рH CHSKcr NL рH CHSKcr NL
мгр. I-1 мгр. I-1
Стiч. вода
Biosol
BIO-P
Bioterra
Boizon
7.3
7.4
7.3
7. 1
7. 2
1160
-
-
-
-
460
-
-
-
-
7,6
7.2
7.2
7.0
7.2
1020
120
130
230
325
310
24
32
78
76

У зразків Bіosol і BІ-P прийшло до седиментації речовин, що плавають, а на поверхні залишилося 3/4 води, що утримується.
У виробів Bіoterra та Boіzon не прийшло до великої седиментації. На поверхні залишилося 1/4 води, що утримується. Дані вироби не є придатними для очищення стічних вод із септиків.
Для подальших модельних іспитів ми використовували стічну воду з боєнь с. Водняни. Мова йде про стічні води з м'ясокомбінату, що очищаються біо-дисковими очисними спорудженнями. Через те, що дані очисні спорудження значно перевантажені, ми випробували на даній стічній воді дієвість усіх препаратів.
На 2 літри стічної води ми додали 2 гр. препарату, у Bіoterrа 2 мл, зразки протягом усього терміну іспитів слабко перемішувалися.

ЗМІСТ
1. Введення
2. Розбір проблеми
3. Експериментальна частина
3.1. Надані біологічні препарати
3.2. Узяття зразків і їхня аналітична обробка
3.3. Лабораторні і модельні іспити
3.4. Результати аналітичних розборів
4. Тест на ефективність
5. Пропозиція етикеток
5.1. BIO-P1
5.2. BIO-P2 и BIO-P3
5.3. BIO-P5
6. Таблиця № 1, № 2, № 3

Завантажити статтю у форматі PDF (130kB)

 <-Попередня   Наступна-> 
 Повернутись до списку 

Опитування

Про нашу продукцiю ви дiзнались з: